Sve objave u kategoriji...

Obavijest o dostavi uplatnica za I. ratu članarine za 2022.

Temeljem odluke Upravnog odbora HKOIG, KLASA: 360-04/22-01/1, URBROJ: 507-22-5, od 13.1.2022., te odredbi Pravilnika o plaćanju članarine i ostalih davanja Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 002-013/10-01/1, URBROJ: 507-02-01-10-1, od 17.12.2009., sa danom 4.2.2022. poslane su putem elektroničke pošte uplatnice za I. ratu članarine za 2022. prema svim aktivnim članovima Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, na adrese elektroničke pošte koje su članovi prethodno verificirali za primanje uplatnica.

Obavijest o dostavi uplatnica za I. ratu članarine za 2022.

Imenovani novi suci Stegovnog i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 2. povlaka 1. i stavka 1. točka 4. povlaka 4. istog članka Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (Narodne novine, broj 109/2018), Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, na 10. redovitoj virtualnoj sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine, donijela je odluke o imenovanjima sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda HKOIG.

Imenovani novi suci Stegovnog i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Obavijest o privremenoj nedostupnosti sustava

Poštovane kolegice i kolege, zbog planiranih radova na unapređenju i održavanju informacijskog sustava HKOIG, usluga web stranice (kao i ostale informatičke usluge) bit će privremeno nedostupne tijekom vikenda 18. - 19. prosinca 2021.

Obavijest o privremenoj nedostupnosti sustava
Image

Hrvatska komora
ovlaštenih inženjera geodezije

Skraćeni naziv: HKOIG
Naziv na engleskom jeziku:
Croatian Chamber of Chartered Geodetic Engineers

Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb, Hrvatska
MB 2532026
OIB 10252280242
IBAN HR9723600001102092351