Sastanak glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave i predsjednika HKOIG

Sastanak glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave i predsjednika HKOIG

Proteklog tjedna održan je prvi sastanak glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave dr.sc.Damira Šanteka i Predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Adama Agotića dipl.ing.geod., na kojem su čelnici navedenih tijela među sobom raspravili otvorene teme, kao i dogovorili određena daljnja postupanja.
Na sastanku je dogovoren način sudjelovanja predstavnika Državne geodetske uprave na nadolazećem 15. Simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije. Zadovoljni smo da će glavni ravnatelj ove biti osobno prisutan na ovogodišnjem jubilarnom 15. Simpoziju, dok će predstavnici Državne geodetske uprave sudjelovati i na dva okrugla stola.
Glavni ravnatelj dr.sc.Damir Šantek također je prenio informacije o Pravilnicima na čijem donošenju trenutno radi Državna geodetska uprava, a koji su Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te načinu obilježavanja zgrada kućnim brojevima, Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina, Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata, te Pravilnik o geodetskim elaboratima. Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te načinu obilježavanja zgrada kućnim brojevima je upućen u narodne novine te se čeka službena objava. Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina trebao bi stupiti na snagu 1.1.2023. zbog uvođena Eura kao službene valute plaćanja u Republici Hrvatskoj. Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata objavljen je u esavjetovanju te je otvoren za savjetovanje do 11.11.2022. godine. Pravilnik o geodetskim elaboratima također je objavljen na esavjetovanju, te je otvoren za savjetovanje do 11.11.2022.
Sastanku je u jednom dijelu nazočila i Pročelnica PUK Rijeka Irena Benasić, dipl.ing.geod. koja je voditeljica na izradi Pravilnika o geodetskim elaboratima. Izvijestila je čelnika HKOIG o novinama koje bi novi pravilnik trebao sadržavati, a koje se temelje na dosadašnjim iskustvima u primjeni trenutno važećeg pravilnika, kao i pristiglim primjedbama sa zadnjeg javnog savjetovanja iz 2020. godine. Od bitnijih izmjena, ističu se nove svrhe geodetskih elaborata za evidentiranje izvedenog stanja vodne i željezničke infrastrukture, izmjena postupaka pozivanja stranaka u tijeku izrade geodetskih elaborata, te se naglašava važnost prethodnih mjerenja na terenu i pripreme za obilježavanje međa. Također, u provedbi geodetskih elaborata izvedenog stanja cesta, komunalne infrastrukture, vodnih građevina i željezničke infrastrukture zadržat će se neupravni postupak provedbe istih, međutim lomne točke predmetnih katastarskih čestica dobit će oznake SE točaka sa atributima neupravnih predmeta. Uspostavlja se i hijerarhija katastarskih čestica javnih dobara, pri čemu se u presjecima takvih čestica formiraju zasebne katastarske čestice u kojima će se omogućiti upis i iskazivanje nositelja prava za obje razine hijerarhije s ciljem omogućavanja davanja odnosno osnivanja prava građenja. Kao jedno od otvorenih pitanja za raspravu u široj stručnoj zajednici je treba li uvesti obavezu evidentiranja cijelih katastarskih čestica koje su manje od 2000m2, odnosno uvesti takve cijele katastarske čestice unutar PMP-a uz samo nekolicinu iznimnih slučajeva. Očekuje se da će Pravilnik o geodetskim elaboratima biti pušten na javno savjetovanje sredinom listopada, a dogovoren je i sastanak predstavnika Odbora za etiku, stručna pitanja i propise Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije sa radnom skupinom Državne geodetske uprave kako bi se stekao bolji uvid u planirane izmjene. Također, istaknuto je kako će promjena Pravilnika o geodetskim elaboratima iziskivati i promjene Pravilnika o načinu uporabe zemljišta te posebnim pravnim režimima.
Predsjednik Komore iskazao je podršku glavnom ravnatelju dr.sc.Damiru Šanteku u radu, te je istaknuo kako je Komora svjesna kako na određene odluke u donošenju propisa neće moći utjecati, ali da će i dalje iznositi svoja stručna mišljenja te na taj način ukazivati na moguće probleme u primjeni propisa. Upravo na taj način, Komora će ustrajati da propisi koji se donose budu u najvećoj mogućoj mjeri jasni i jednoznačni, kako bi i njihova primjena bila jasna i nedvosmislena.
Također, Predsjednik Komore najavio je i da će Komora Državnoj geodetskoj upravi u najkraćem roku proslijediti Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove radi ishođenja suglasnosti, što je Komora u međuvremenu i napravila.
Zaključno, oba čelnika istaknula su svoje zadovoljstvo održanim sastankom i stanjem po izloženim temama.