Stručni savjeti

Za članove Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije organizirana je stalna usluga stručne pomoći po pitanjima obavljanja geodetske djelatnosti, koja se sastoji od pružanja stručnih savjeta te davanja mišljenja (usmenim ili pisanim putem). Ova usluga je besplatna za sve članove HKOIG.

Stručnu pomoć pružat će Odbor za etiku stručna pitanja i propise HKOIG , a svoje upite članovi mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte: odborzaespip@hkoig.hr, s naslovom „Zahtjev za stručnu pomoć“.