STRANE OVLAŠTENE OSOBE

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

PRAVILNIK O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti

IZJAVA STRANE OVLAŠTENE FIZIČKE OSOBE ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE GEODETSKE STRUKE U RH NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI

Zakon o reguliranim profesijama

ZAKON O REGULIRANIM PROFESIJAMA

Obrazac prijave aktivnosit

OBRAZAC PRIJAVE AKTIVNOSTI U GODIŠNJI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

Zahtjev za upis u evidenciju predavača

ZAHTJEV ZA UPIS U EVIDENCIJU PREDAVAČA

Zahtjev za provođenje upisa prisustvovanja različitim oblicima stručnog usavršavanja

ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE UPISA PRISUSTVOVANJA RAZLIČITIM OBLICIMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA KOJI NISU U GODIŠNJEM PROGRAMU STRUČNOG USAVRŠAVANJA HKOIG