Sve objave u kategoriji...

Donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stegovnom postupanju Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. povlaka 7. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (Narodne novine, broj 109/2018), Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, na 10. redovitoj virtualnoj sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine, donijela je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stegovnom postupanju Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stegovnom postupanju Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Donesen Standard geodetskih usluga

Na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dana 23.2.2021. godine objavljen je Standard geodetskih usluga, KLASA: 003-01/21-01/1, URBROJ: 507-01-21-3, od 22.2.2021. godine.

standardi_hkoig
Image

Hrvatska komora
ovlaštenih inženjera geodezije

Skraćeni naziv: HKOIG
Naziv na engleskom jeziku:
Croatian Chamber of Chartered Geodetic Engineers

Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb, Hrvatska
MB 2532026
OIB 10252280242
IBAN HR9723600001102092351