Donesen novi Pravilnik o izborima HKOIG

Donesen novi Pravilnik o izborima HKOIG

Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na 20. izvanrednoj sjednici održanoj pisanim putem od 21. do 24. lipnja 2024. godine donijela je Pravilnik o izborima i imenovanju članova u tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Navedenim Pravilnikom uređuje se postupak i način izbora, kriteriji i sadržaj odluke za raspisivanje izbora predstavnika u Skupštini, postupak i način izbora predsjednika Komore te imenovanje članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Odbora za upis, sudaca Stegovnog suda, Višeg stegovnog suda, stegovnog tužitelja i zamjenika stegovnog tužitelja te ostala pitanja od značaja za izbor i imenovanje u ova tijela Komore.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na mrežnim stranicama HKOIG dana 25. lipnja 2024. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Poveznica na Pravilnik o izborima i imenovanju članova u tijela HKOIG