Kontakt

TAJNIŠTVO

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Email adresa: hkoig@hkoig.hr
pisarnica@hkoig.hr

Elektronička kontaktna točka HKOIG
za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Klaudija Barić, bacc.admin.publ., 
hkoig@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Ana Bačić, za Presido d.o.o., 
zop@hkoig.hr

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - petak
8,00 - 16,00