Obavijest o potrebi izrade novih komorskih kartica za digitalno potpisivanje dokumenata

Obavijest o potrebi izrade novih komorskih kartica za digitalno potpisivanje dokumenata

Poštovane kolegice i kolege, članovi HKOIG,

Obavještavamo Vas da korporativne komorske kartice za digitalno potpisivanje imaju ograničeno vrijeme trajanja certifikata - 3 godine od dana izdavanja certifikata.

Pozivamo sve članove koji imaju kartice da obrate pozornost na datum isteka osobnih certifikata putem Certilia Middleware aplikacije te na e-mail upozorenja Certilie o prestanku važenja certifikata koji će prije isteka važenja certifikata stići na prijavljene e-mail adrese.

Pozivamo Vas da prije isteka postojećih certifikata, sukladno Općim pravilima pružanja usluga certificiranja AKD-a, ponovno ispunite Zahtjev za izdavanje komorske kartice za digitalno potpisivanje dokumenata te isti uz presliku osobne iskaznice dostavite na jedan od sljedećih načina:

  1. elektronički - zahtjev u PDF formatu, digitalno potpisani zahtjev sa HKOIG karticom ili osobnom iskaznicom na e-mail adresu: ra-ured@akd.hr
  2. poštom - vlastoručno potpisan Zahtjev ovjeren od strane javnog bilježnika na adresu: AKD d.o.o., Kranjčevićeva 5, 10 000 Zagreb
  3. osobno - vlastoručno potpisan zahtjev uz predočenje osobne iskaznice u RA uredu AKD-a u Kranjčevićevoj 5, Zagreb.

Troškove izrade novih certifikata nakon isteka postojećih snosi HKOIG.

Obrazac zahtjeva PDF

Obrazac zahtjeva Word

 

U slučaju poteškoća ili dodatnih upita možete nazvati Tehničku podršku RA (kID):

Tel: 0800 0440

E-mail: helpdesk-kid@akd.hr

Vaš HKOIG