Odluka o izborima za predsjednika HKOIG

Odluka o izborima za predsjednika HKOIG

Temeljem odluke Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije KLASA: 360-02/23-01/2, URBROJ: 507-23-4 od 8. lipnja 2023. godine izbori za predsjednika HKOIG imaju se provesti najkasnije do 13. srpnja 2023. godine.

Na temelju odredbi članka 27. stavka 6. te članka 30. stavka 2. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (NN 109/2018), do izbora novog predsjednika iz reda članova Skupštine dužnost predsjednika HKOIG u svojstvu vršitelja dužnosti obavljat će dr.sc. Blaženka Mičević, dipl.ing.geod.

Navedenim je osigurano nesmetano funkcioniranje i obavljanje javnih ovlasti HKOIG do izbora novog predsjednika.

Upravni odbor HKOIG

 

 

Vezana vijest: Obavijest o ostavci predsjednika HKOIG