OBAVIJEST O PONOVNOJ DOSTUPNOSTI CJELOVITOG SADRŽAJA OSOBNIH STRANICA OSOBA UPISANIH U EVIDENCIJE HKOIG

OBAVIJEST O PONOVNOJ DOSTUPNOSTI CJELOVITOG SADRŽAJA OSOBNIH STRANICA OSOBA UPISANIH U EVIDENCIJE HKOIG

Poštovane kolegice i kolege,

sa današnjim danom ponovno je dostupan cjeloviti sadržaj Osobnih stranica osoba upisnih u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, te Evidenciju vježbenika – kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

Cjeloviti sadržaj privremeno je bio nedostupan zbog usklađenja postojećeg informatičkog rješenja sa odredbama novog Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Sadržaj osobnih stranica izmijenjen je upravo u dijelu prikaza ostvarenog stručnog usavršavanja svake pojedine osobe na način da je osim ispisa pojedinačnih stavki ostvarenog stručnog usavršavanja dostupan i pregledni prikaz ostvarenog stručnog usavršavanja radi lakšeg praćenja ostvarenih sati te ispunjavanja uvjeta propisanih gore navedenim Pravilnikom. Također, sukladno Pravilniku, razdvojene su i stavke stručnog usavršavanja ostvarene do stupanja na snagu novoga Pravilnika 1. siječnja 2023. u odnosu na ostvareno stručno usavršavanja po odredbama novog Pravilnika. 

Ukoliko uvidom u Vaše osobne stranice uočite određene podatke koje je potrebno korigirati, molimo da o tome obavijestite Tajništvo HKOIG porukom na adresu elektroničke pošte hkoig@hkoig.hr. Također, ukoliko nemate podatke za pristup Osobnim stranicama, obratite se Tajništvu HKOIG na naprijed navedenu adresu elektroničke pošte.

Osobnim stranicama možete pristupiti ovdje.

Vaš HKOIG