Obavijest o privremenoj nedostupnosti e-usluga HKOIG

Obavijest o privremenoj nedostupnosti e-usluga HKOIG

Poštovane kolegice i kolege,

zbog radova na informatičkoj infrastrukturi HKOIG u četvrtak 25. svibnja 2023. godine mogući su kraći prekidi u radu mrežnih usluga HKOIG kao i na njih povezanih servisa tijela državne uprave.

Navedeno se odnosi na mrežne stranice HKOIG, e-usluge HKOIG putem servisa eGrađani, e-usluge putem servisa eDozvola i eGrađevinski dnevnik.

U slučaju hitnosti za izdavanjem potvrda o upisu u Imenik i evidencije HKOIG, te pristupa ostalim informacijama koje su inače dostupne putem mrežnih usluga HKOIG, možete se obratiti Tajništvu HKOIG na tel. 01/55 08 402 i e-mail: hkoig@hkoig.hr, u uredovno vrijeme od 8.00 do 16.00 sati.

Vaš HKOIG