Obavijest o ostavci predsjednika HKOIG

Obavijest o ostavci predsjednika HKOIG

Na sjednici Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije održane 12. svibnja 2023. godine u Zagrebu g. Adam Agotić, dipl.ing.geod., podnio je ostavku na mjesto predsjednika HKOIG.

Do izbora novog predsjednika iz reda članova Skupštine dužnost predsjednika HKOIG u svojstvu vršitelja dužnosti predsjednika obavljat će g. Marko Pilić, mag.ing.geod. et geoinf.

Navedenim je osigurano nesmetano funkcioniranje i obavljanje javnih ovlasti HKOIG do izbora novog predsjednika.

Upravni odbor HKOIG