Poziv za prijavu aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za razdoblje 1.1. – 31.12.2024. godine

Poziv za prijavu aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za razdoblje 1.1. – 31.12.2024. godine

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije poziva zainteresirane strukovne organizacije, visoka učilišta i druge ovlaštene pravne osobe da dostave prijave za uključivanje svojih aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024. godine.

Prijava aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja dostavlja se Odboru za stručno usavršavanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: Odbor) najkasnije do 31. listopada 2023. godine, u skladu s Pravilnikom o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Uputama o načinu provođenja Programa stručnog usavršavanja (u daljnjem tekstu: Upute).

Zahtjev za prijavu organizator aktivnosti dostavlja putem Obrasca za prijavu aktivnosti sa obaveznim prilozima kojima treba dokazati da ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i da će aktivnosti provoditi u skladu s Uputama.

Stručno usavršavanje i izobrazba koja se provodi moraju biti stručno osnovani i pokrivati potrebe iz područja geodetskih poslova koji se obavljaju za službene, tehničke i druge potrebe. O uključivanju aktivnosti u Program, te načinu provedbe aktivnosti odlučuje Odbor. Na temelju podnesene prijave Odbor će donijeti odluku o vrednovanju aktivnosti.

Temeljni i provedbeni akti stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove objavljeni su na mrežnim stranicama HKOIG www.hkoig.hr u rubrici Akti Komore, Stručno usavršavanje.

Pozivaju se organizatori aktivnosti da se drže navedenog roka.

Prijava aktivnosti dostavlja se poštom na adresu Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Ulica grada Vukovara 271/II, 10 000 Zagreb, ili na e-mail adresu hkoig@hkoig.hr. Na poštanskoj pošiljci ili naslovu e-maila treba pisati „Godišnji program SU za 2024. – prijava“.

Predsjednik

Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Ivan Kalina, dipl. ing. geod.

Predsjednica Odbora za stručno usavršavanje
Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
dr. sc. Blaženka Mičević, dipl. ing. geod.

OBRASCI:
https://hkoig.hr/obrasci/strucno-usavrsavanje