Najava predavanja u organizaciji Geodetske udruge Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije – 22.9.2023.

Najava predavanja u organizaciji Geodetske udruge Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije – 22.9.2023.

U petak, 22.9.2023. godine s početkom u 16.00 sati, u trajanju od tri akademska sata, održat će se u organizaciji Geodetske udruge Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije slijedeća predavanja:

  • ANALIZA ZAKLJUČAKA GEODETSKIH ELABORATA OD STRANE DGU
  • STRUKTURA CIJENE GEODETSKIH RADOVA
  • OBRADA SNIMLJENIH PODATAKA KATASTRA INFRASTRUKTURE

 

Predavanja će se održati uživo u Crikvenici, Vinodolska ulica 1 (dvorana Zora). Maksimalan broj sudionika u dvorani je 110.

Prijave su otvorene do 18. rujna 2023.

 

Ova predavanja uvrštena su u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za 2023. te su vrednovana sa ukupno tri (3) akademska sata stručnog usavršavanja iz Područja 1.

Više detalja o najavljenim predavanjima i načinu prijave pogledajte u izvornoj obavijesti organizatora:

Poziv na stručno predavanje

Prijavni obrazac