Sve objave u kategoriji...

Očitovanje HKOIG na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Nastavno na zaključak Hrvatskog sabora donesen na 10. sjednici, 11. veljače 2022. godine, kojim se prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, te se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja upućuju predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije izradila je detaljno očitovanje na tekst predmetnog Prijedloga Zakona.

Očitovanje HKOIG na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Sudjelovanje predstavnika HKOIG u radu 53. sjednice Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora

Temeljem očitovanja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koje je Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije objavila na svojim mrežnim stranicama te između ostalog uputila i Odboru za poljoprivredu Hrvatskog sabora, predstavnik HKOIG pozvan je na sudjelovanje u radu 53. sjednice Odbora, na dan 9.3.2022. Sjednici je u ime HKOIG prisustvovao član Upravnog odbora HKOIG g. Adam Agotić, putem video veze.

Sudjelovanje predstavnika HKOIG u radu 53. sjednice Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora

Otvoreno pismo HKOIG predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću

Nastavno na zaprimljeno Izvješće s rasprave o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu dostavljeno Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije od strane Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, iz kojeg je vidljivo kako nisu usvojeni prijedlozi HKOIG o brisanju odredbe kojom se zabranjuju parcelacije poljoprivrednog zemljišta na čestice manje od jednog hektara, HKOIG je uputila otvoreno pismo predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.

Otvoreno pismo HKOIG predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću
Image

Hrvatska komora
ovlaštenih inženjera geodezije

Skraćeni naziv: HKOIG
Naziv na engleskom jeziku:
Croatian Chamber of Chartered Geodetic Engineers

Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb, Hrvatska
MB 2532026
OIB 10252280242
IBAN HR9723600001102092351