Savjetovanje o Pravilniku o postupku i mjerilima objave javnog poziva za provođenje komasacije te mjerilima za odabir određenog područja prema javnom pozivu

Savjetovanje o Pravilniku o postupku i mjerilima objave javnog poziva za provođenje komasacije te mjerilima za odabir određenog područja prema javnom pozivu

Na mrežnim stranicama e-Savjetovanja otvoreno je dana 26. srpnja 2022. Savjetovanje o Pravilniku o postupku i mjerilima objave javnog poziva za provođenje komasacije te mjerilima za odabir određenog područja prema javnom pozivu.

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju o prijedlogu Pravilnika o postupku i mjerilima objave javnog poziva za provođenje komasacije te mjerilima za odabir određenog područja prema javnom pozivu. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o postupku i mjerilima objave javnog poziva za provođenje komasacije te mjerilima za odabir određenog područja prema javnom pozivu. Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i mjerila za objavu javnog poziva za provođenje komasacije, te mjerila za odabir određenog područja prema javnom pozivu radi ispunjenja programa komasacije poljoprivrednog zemljišta. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o postupku i mjerilima objave javnog poziva za provođenje komasacije te mjerilima za odabir određenog područja prema javnom pozivu je do 10. 08. 2022. godine. Predmetni Pravilnik potreban je jedinicama lokalne samouprave za pokretanje postupaka komasacije poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o komasaciji (Narodne novine 46/22, na snazi od 23.04.2022 godine). Radi provedbe postupaka komasacije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine, reformske mjere Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasacija, rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana.

Savjetovanje je otvoreno do: 10. kolovoza 2022.

Poveznica na Savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21316