Savjetovanje o nacrtu novog Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

Stručno usavršavanje

Na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije otvoreno je dana 15.7.2022. Savjetovanje o nacrtu novog Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove. Savjetovanje je otvoreno do 22.7.2022. do 12.00 sati.

Ovo savjetovanje namijenjeno je ovlaštenim inženjerima geodezije, stručnim suradnicima i suradnicima ovlaštenih inženjera geodezije te vježbenicima-kandidatima za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije. Rezultati savjetovanja bit će javno objavljeni na mrežnim stranicama HKOIG.

Nacrt novog Pravilnika možete pogledati ovdje.

Savjetovanju o nacrtu novog Pravilnika možete pristupiti ovdje.

Obrazloženje izrade novog Pravilnika

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije je nositelj stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove.

U primjeni trenutno važećeg Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove, KLASA: 003-01/19-01/3, URBROJ: 507-01-19-3 od 25. travnja 2019. godine uočeni su određeni nedostatci, kao i određene odredbe čiju svrhu je potrebno revidirati.

Nadalje uvjeti za dokazivanje stručnog usavršavanje se u potpunosti izjednačuju za sve obveznike neovisno o tome jesu li zaposleni u tijelima državne uprave odnosno jedinicama lokalne i područne samouprave ili u organizacijskim oblicima u kojima se obavljaju stručni geodetski poslovi. Ove izmjene će doprinijeti ravnopravnosti obveznika stručnog usavršavanja neovisno o vrsti poslodavca.

Uvjeti za dostizanje Razine A i Razine B stručnog usavršavanja se mijenjaju i smanjuju sa 30 na 20 i sa 15 na 10 akademskih sati. Ovime se razina obveznog godišnjeg stručnog usavršavanja približava obveznim razinama drugih strukovnih Komora. Time se ujedno smanjuje i pritisak na obveznike stručnog usavršavanja u pogledu utroška vremena i financijskih sredstava potrebnog za dostizanje minimalnih uvjeta za dostizanje pojedinih razina. Ujedno, Komora će nastaviti raditi na poboljšanju kvalitete sadržaja aktivnosti stručnog usavršavanja.

Dosadašnjih šest područja stručnog usavršavanja se redefinira i pojednostavljuje na tri područja. Značajna izmjena je i ukidanje obveze stručnog usavršavanja u minimalno određenim količinama akademskih sati za svako pojedino područje. Zadržava se minimalna količina akademskih sati samo pri području zakonodavstva, i to za dostizanje Razine A. Time se želi polaznicima stručnog usavršavanja omogućiti slobodniji odabir područja iz kojih se žele usavršavati. Dosadašnjih 6 područja i minimalna količina akademskih sati su se pokazali nepraktičnim i kompliciranim za pratiti prvenstveno obveznicima.

Novim pravilnikom se regulira i umanjenje obveze stručnog usavršavanja za vrijeme privremene nesposobnosti polaznika za rad, za vrijeme komplikacija u trudnoći, rodiljnog  i/ili roditeljskog dopusta, kao način naknadnog ispunjenja minimalnih uvjeta u situacijama kada polaznik u određenoj kalendarskoj godini ne ispuni uvjet iz određenog razloga, pa je potrebno produljiti vremenski period za provedbu usavršavanja.

Iako se postojeće procedure provedbe usavršavanja u suštini minimalno mijenjaju, prijedlog Pravilnika je nomotehnički potpuno izmijenjen kako bi bio jednostavniji i razumljiviji. Jasnije su definirana postupanja Komore, Odbora za stručno usavršavanje, te način predlaganja aktivnosti u program stručnog usavršavanja.

Komora će po stupanju Pravilnika na snagu nastaviti pratiti stručno usavršavanje obveznika stručnog usavršavanja, programa stručnog usavršavanja i organizatora stručnog usavršavanja. Također, pratit će se i ostale aktivnosti poput zakonodavnih koje mogu biti od utjecaja na stručno usavršavanje, na eventualno uvođenje novih sadržaja ili izbacivanje postojećih, kao i na eventualno daljnje smanjenje ili povećanje minimalne količine akademskih sati.

UPRAVNI ODBOR

HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE