Sve objave u kategoriji...

Očitovanje HKOIG na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Nastavno na zaključak Hrvatskog sabora donesen na 10. sjednici, 11. veljače 2022. godine, kojim se prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, te se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja upućuju predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije izradila je detaljno očitovanje na tekst predmetnog Prijedloga Zakona.

Očitovanje HKOIG na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
Image

Hrvatska komora
ovlaštenih inženjera geodezije

Skraćeni naziv: HKOIG
Naziv na engleskom jeziku:
Croatian Chamber of Chartered Geodetic Engineers

Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb, Hrvatska
MB 2532026
OIB 10252280242
IBAN HR9723600001102092351