Sve objave u kategoriji...

Dostupni materijali webinara „GDPR i način primjene u geodetskoj struci“

Nastavno na održani webinar „GDPR i način primjene u geodetskoj struci“ Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije je u suradnji s gđom. Ana Bačić, mag.iur., imenovanom osobom za obavljanje poslova službenika za zaštitu podataka HKOIG,izradila i ustupa svojim članovima na korištenje obrasce i upute, te snimku održanog webinara, za što jednostavniju primjenu u praksi odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Dostupni materijali webinara „GDPR i način primjene u geodetskoj struci“

VII. HKK – konačni program i prijave

Hrvatsko geodetsko društvo u suradnji s Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Državnom geodetskom upravom i Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije te pod pokroviteljstvom Međunarodne udruge geodeta FIG, Komisija 7 – Katastar i upravljanje zemljištem, organizira Međunarodnu konferenciju VII. hrvatski kongres o katastru i LADM 2022 radionicu: Svrhovito upravljanje zemljištem – podrška održivom razvoju.

VII. HKK – konačni program i prijave
Image

Hrvatska komora
ovlaštenih inženjera geodezije

Skraćeni naziv: HKOIG
Naziv na engleskom jeziku:
Croatian Chamber of Chartered Geodetic Engineers

Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb, Hrvatska
MB 2532026
OIB 10252280242
IBAN HR9723600001102092351