Sve objave u kategoriji...

Program stručnog usavršavanja HKOIG - GIS

Program stručnog usavršavanja HKOIG - GIS edukacija u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o. – obavijest organizatora
Tvrtka Prehnit d.o.o. poziva sve zainteresirane polaznike da se prijave na GIS edukaciju u našem edukacijskom centru ili interaktivnu web GIS edukaciju koristeći web platformu za učenje.

Program stručnog usavršavanja HKOIG - GIS
Image

Hrvatska komora
ovlaštenih inženjera geodezije

Skraćeni naziv: HKOIG
Naziv na engleskom jeziku:
Croatian Chamber of Chartered Geodetic Engineers

Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb, Hrvatska
MB 2532026
OIB 10252280242
IBAN HR9723600001102092351