GODIŠNJI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. - 31.12.2023. GODINE

r.br. ORGANIZATOR TEMA PREDAVAČI PODRUČJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA TRAJANJE/ AKADEMSKI SATI održavanje 
          oblik stručnog usavršavanja ugovoreni datum održavanja
1 Geo-Centar d.o.o. Moderne geodetske tehnike rada u svrhu povećanja produktivnosti na terenu Verica Zalović, dipl.ing.geod.; Luka Zalović, dipl.ing.geod.; Viktor Mihoković, dipl.ing.geod. 1-2 4 online (e-learning) 22.5.2023.
2 Geo-Centar d.o.o. Snimanje bespilotnom letjelicom za geodetske potrebe Verica Zalović, dipl.ing.geod.; Luka Zalović, dipl.ing.geod.; Viktor Mihoković, dipl.ing.geod. 1-2 6 online (e-learning) 24.10.2023.
3 Geo-Centar d.o.o. Mobilno skeniranje u svrhu ubrzanja katastarske izmjere Verica Zalović, dipl.ing.geod.; Luka Zalović, dipl.ing.geod.; Viktor Mihoković, dipl.ing.geod. 1-2 6 online (e-learning) 21.3.2022.
4 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Homogenizacija Katastarskog plana dr.sc. Miodrag Roić 1 6 online (e-learning) od ožujka 2023, kontinuirana mogućnost upisa i obavljanja aktivnosti
5 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Franciskanski katastar dr.sc. Miodrag Roić 1 6 predavanje + tečaj + radionica (e-learning) 30.1.2023. 27.2.2023.
6 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Vizualizacija otvorenih podataka - kako prikazati podatke na učinkovit i privlačan način doc.dr.sc. Ana Kuveždić Divjak 2 3 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu veljača 2023.
7 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Tehnološki razvoj i integracija videoteodolita s laserskim skenerima za potrebe strukturalnog monotoringa: RGB + D 4 SHM dr.sc. Rinaldo Paar 1-2 3 predavanje (hibridno) 3.2.2023. 24.2.2023.
8 Udruga geodeta Osječko-baranjske županije FME kao alat za obradu i manipulaciju prostornih podataka Želimir Župljanin, mag.ing.geod. et geoinf. 2 4 predavanje 27.4.2023.
9 Udruga geodeta Osječko-baranjske županije Hidrografske metode izmjere u izgradnji obnovljivih izvora energije u moru Dino Dragun, ing.geod. et geoinf. 1-2 4 predavanje jesen 2023.
10 Udruga geodeta Osječko-baranjske županije VTOL (Vertical Take off and landing) dron s kombinacijom LIDARa i visoko precizne fotogrametrije s konkretnim pokazivanjem priprema snimanja i samog snimanja i potpom obrade podataka s krajnjim ciljem izrade DSM i DTM Zdenko Kurtović, dipl.ing.geod. 1-2 3 predavanje jesen 2023.
11 Udruga geodeta Osječko-baranjske županije BIM2Field-BIMteam teoretsko i praktično pojašnjavanje Zdenko Kurtović, dipl.ing.geod. 1-2 4 predavanje 30.3.2023.
12 List Labs d.o.o. Analiza i obrada satelitskih podataka metodama daljinskih istraživanja Dragan Divjak, dip.ing.geod.; Antonija Veselski, mag.ing.geod. et geoinf.; Damir Matić, mag.ing.geod. et geoinf.; Antonio Morić Španić, mag. educ. geogr. 2 17 predavanje (2 dana) rujan 2023.
13 List Labs d.o.o. Napredne funkcionalnosti GIS-a kroz MapStore i Geoserver Damir Matić, mag.ing.geod. et geoinf.; Dragan Divjak, dip.ing.geod. 2 18 predavanje (2 dana) naknadno
14 List Labs d.o.o. Osnove funkcionalnosti i primjena GIS-a Dragan Divjak, dip.ing.geod.; Antonio Morić Španić,mag. educ. geogr. 2 16 predavanje (2 dana) naknadno
15 List Labs d.o.o. Agilno upravljanje projektima u geodeziji Ivana Lampek Pavčnik, dipl.ing.geod. 3 8 predavanje naknadno
16 List Labs d.o.o. Oblikovanje projektnih ideja i upravljanje projektima u geodeziji Ivana Lampek Pavčnik, dipl.ing.geod. 3 16 predavanje naknadno
17 List Labs d.o.o. Razvoj projektnih timova, upravljanje komunikacijom i razvoj međuljudskih odnosa Ivana Lampek Pavčnik, dipl.ing.geod. 3 16 predavanje naknadno
18 List Labs d.o.o. Upravljanje rizicima Ivana Lampek Pavčnik, dipl.ing.geod. 3 16 predavanje naknadno
19 Prehnit d.o.o. Tečaj Uvod u ArcGIS Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 6 online (e-learning) naknadno
20 Prehnit d.o.o. Tečaj Praktične osnove ArcGIS-a Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 20 online (e-learning) naknadno
21 Prehnit d.o.o. ArcGIS temeljni tečaj Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 36 online (e-learning) naknadno
22 Prehnit d.o.o. ArcGIS ubrzani temeljni tečaj Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 24 online (e-learning) naknadno
23 Prehnit d.o.o. ArcGIS napredni tečaj Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 24 online (e-learning) naknadno
24 Prehnit d.o.o. Tečaj Uvod u QGIS Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 6 online (e-learning) naknadno
25 Prehnit d.o.o. Tečaj Praktične osnove QGIS-a Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 20 online (e-learning) naknadno
26 Prehnit d.o.o. QGIS temeljni tečaj Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 36 online (e-learning) naknadno
27 Prehnit d.o.o. QGIS ubrzani temeljni tečaj Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 24 online (e-learning) naknadno
28 Prehnit d.o.o. QGIS napredni tečaj Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 24 online (e-learning) naknadno
29 Prehnit d.o.o. Tečaj Primjena dronova u poslovanju Vlatko Roland, mag.ing.el.; Ivan Malović mag.ing.geod. et geoinf. 1-2 24 online (e-learning) naknadno
30 Geotehnički fakultete Sveučlišta u Zagrebu Bespilotne letjelice i satelitske misije - pristupanje EU fondovima doc.dr.sc. Nikola Kranjčić 2 3 online (e-learning) 19.5.2023.
31 Geotehnički fakultete Sveučlišta u Zagrebu Napredne mogućnosti ispisa u CAD-u Mario Zidar, dipl.ing.rud.; doc.dr.sc. Nikola Kranjčić 2 6 predavanje 18.5.2023.
32 Geotehnički fakultete Sveučlišta u Zagrebu Rad s blokovima i atributima u CAD okruženju Mario Zidar, dipl.ing.rud.; doc.dr.sc. Nikola Kranjčić 2 6 predavanje 17.5.2023.
33 Udruga geodeta Dalmacije Što je hidrografski elaborat? dr.sc. Ljerka Vrdoljak 1-2 3 predavanje (hibridno) naknadno
34 Udruga geodeta Dalmacije Geomatika kao podrška prostornom planiranju - nove tehnike i alati za prikupljanje i obradu prostornih podataka dr.sc. Margareta Premužić 1-2 3 predavanje (hibridno) naknadno
35 Udruga geodeta Dalmacije Prostorno planiranje morskih područja u Europi i Republici Hrvatskoj Robert Paj, dipl.ing.geod. 1 2 predavanje (hibridno) naknadno
36 Udruga geodeta Dalmacije Nacionalni plan oporavka i višegodišnji financijski okvir za EU projekte (2021.-2027.) Boris Pekić, mag.oec. 3 3 predavanje (hibridno) naknadno
37 Udruga geodeta Dalmacije Primjena geodezije u zaštiti okolša i održivom razvoju Branimir Radun, dip.ing.geod. 1-2 2 predavanje (hibridno) naknadno
38 Udruga geodeta Dalmacije Koncesijski modeli u Hrvatskoj - dokumentacija i postupak davanja dr.sc. Goran Vojković 1 3 predavanje (hibridno) naknadno
39 Udruga geodeta Dalmacije Svijet kroz točke - LIDAR prikupljanje podataka s osvrtom na osnove obrade dr.sc. Ivan Tomljenović 1-2 3 predavanje (hibridno) naknadno
40 Udruga geodeta Dalmacije Copernicus program, komponente i podaci, nove mogućnosti pristupanja EU fondovima doc.dr.sc. Nikola Kranjčić 1-2 3 predavanje (hibridno) naknadno
41 Udruga geodeta Dalmacije Građevinski projekt i njegove razvojne etape, uloga geodeta dr.sc. Nives Ostojić Škomrlj 3 2 predavanje (hibridno) naknadno
42 Udruga geodeta Dalmacije Prednosti i potencijali geodezije 21. stoljeća dr.sc. Tomislav Bašić 1 2 predavanje (hibridno) naknadno
43 Udruga geodeta Dalmacije Primjena terestričkih 3D skenera doc.dr.sc. Danko Markovinović 1-2 3 predavanje (hibridno) naknadno
44 Hrvatsko kartografsko društvo, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za odgoj i obrazovanje Tematska kartografija i njezina primjena u obrazovanju dr.sc. Josip Faričić; dr.sc. Marina Viličić; prof.emer. Miljenko Lapaine 1-2-3 8 radionica u Osijeku (hibridna) + pisana provjera znanja 28.6.2023.
45 Hrvatsko kartografsko društvo 19. međunarodna konferencija o geoinformacijama i kartografiji naknadno 1-2-3 16 konferencija u Zadaru (hibridno) + pisana provjera znanja 7.-9.9.2023.
46 Geodetsko društvo Herceg Bosne 5. kongres o katastru u BiH naknadno 2 9 Neum, BiH 27.-29.9.2023.
47 Udruga geodeta Istarske županije redovita sjednica Skupštine Udruge naknadno 1-2 4 predavanje 8.12.2023.
48 Hrvatsko geodetsko društvo XX. dani geodeta Hrvatske dr.sc. Rinaldo Paar, dr.sc. Damir Medak, dr.sc. Almin Đapo 1-2 8 konferencija 4.-7.5.2023.
49 Udruga geodeta Koprivničko-križevačke županije Inženjerska geodezija - teorija i praksa ili Kako se to ispravno radi? Katastar infrastrukture - izrada digitalnog geodetskog elaborata dr.sc. Rinaldo Paar, Ognjen Vuković mag.ing.geod. et geoinf. 1-2 4 predavanje 2.3.2022.
50 Udruga geodeta Sisačko-moslavačke županije Inženjerska geodezija - teorija i praksa ili Kako se to ispravno radi? dr.sc. Rinaldo Paar 1-2 2 predavanje (hibridno) listopad 2023.
51 Udruga geodeta Sisačko-moslavačke županije Prema višedimenzionalnim i višenamjenskim sustavima upravljanja zemljištem dr.sc. Nikola Vučić 1-2 2 predavanje (hibridno) listopad 2023.
52 Sveučilište Sjever Integracija BIM-a i GIS-a dr.sc. Vlado Cetl; doc.dr.sc. Sanja Šamanović 2 3 predavanje naknadno
53 Sveučilište Sjever Obrada Sentinel snimki za monitoriranje potresa doc.dr.sc. Olga Bjelotomić Oršulić 2 5 predavanje i radionica naknadno
54 Sveučilište Sjever Machine Learning u klasifikaciji zemljišta doc.dr.sc. Olga Bjelotomić Oršulić 2 5 predavanje i radionica naknadno
55 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije 16. simpozij OIG naknadno naknadno naknadno hibridno listopad 2023.
56 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Pravila vođenja upravnoga postupka dr.sc. Dario Đerđa 1 3 predavanje ožujak 2023.
57 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo - Dodatno osposobljavanje ovlaštenih inženjera geodezije naknadno 1-2 10 online (e-learning) naknadno
58 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije GDPR i način primjene u geodetskoj struci Ana Bačić, mag.iur. 1-3 2 online (e-learning) naknadno
59 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Geodetska inspekcija Državne geodetske uprave nad obavljanjem stručnih geodetskih poslova naknadno 1 2 online (e-learning) naknadno
60 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije CLGE - Spring Conference naknadno 2 naknadno online (e-learning) naknadno
61 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije CLGE - Autumn Conference naknadno 2 naknadno online (e-learning) naknadno
62 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Marketing u geodeziji naknadno 3 2 online (e-learning) naknadno
63 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Prodajne vještine naknadno 3 2 online (e-learning) naknadno
64 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Komunikacijske vještine naknadno 3 2 online (e-learning) naknadno
65 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Strateško upravljanje naknadno 3 2 online (e-learning) naknadno
66 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Kava s Komorom naknadno naknadno naknadno online (e-learning) naknadno
67 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije CLGE – pregled aktivnosti i predavanje o geodetu godine dr.sc. Ivana Racetin 2 1 online (e-learning) prosinac 2023.
68 Državna geodetska uprava Provođenje katastarskih izmjera temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu Antonio Šustić, dipl. ing. geod. Diana Dudok, dipl.iur Branka Vorel Jurčević, dipl.ing.geod. Maja Pupačić, dipl. ing. geod. 1 4 predavanje siječanj-prosinac 2023.
69 Državna geodetska uprava Predočavanje podataka katastarske izmjere Andrea Simić Rukavina, dipl. iur, Ivo Đuratović, dipl.iur. 1 4 radionice siječanj-prosinac 2023
70 Modri planet d.o.o. 3D Survey Marko Mesarič, Vid Peterman 2 6 konferencija lipanj 2023.
72 Geodetska udruga Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije Analiza zaključaka DGU geodetskih elaborata, Struktura cijene geodetskih radova i Obrada snimljenih podataka katastra infrastrukture Branka Vorel Jurčević, dipl.ing.geod., Stjepan Miletić, mag. Ing. geod. et geoinf., Šimun Petričević, dipl. ing. geod. 1 3 predavanje 22.9.2023.
73 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Što nam donosi Nova godina u svijetu dronova Damir Bezik, ing.avioprometa Dijana Uljarević, dipl. ing. geod. 1 i 2 1 - pod. 1 1 - pod. 2 radionice 8.11.2023.; 11.11.2023.; 17.11.2023.
74 Državna geodetska uprava Dani geografskih imena 2023 prof.dr.sc. Josip Faričić, Marija Brnot, mr.sc. Tomislav Ciceli, mr.sc. Zvonko Štefan, Irena Magdić, prof.dr.sc. Robert Župan, izv.prof.dr.sc. Ivan Zupanac, doc.dr. Vladimir Skračić, dr.sc. Ivana Crljenko, dr.sc. Domagoj Vidović, doc.dr.sc. Ante Matan, Valter Baldaš, Dimitrije Vukadinović 1,2 1 - pod. 1 4 - pod. 2 predavanje 18.-19.10.2023.
75 CLGE IX. CLGE CONFERENCE OF EUROPEAN SURVEYOR The role of geodetic surveyors in disaster management

Elisabeth Leblanc, Jacques Desir, Michel Greuzat, Philippe Cachod, Jean-Yves Mas, Haluk Ozener, Etienne Saint-Aubin, Denis Lachaud, Andriy Hryvnyak, Yevhen Tonkopriadov, Teresa Martinez, Reche, Duncan Moss, Ali Ipek, Maja Pupačić, llija Grgić, Martin Hrdlička, Ondrej Hrdlička, Haluk Ozener, Alina Sushchyk, Pierre Briole, Fabien Palfroy

2 8 KONFERENCIJA 9.11.2023.