GODIŠNJI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. - 31.12.2024. GODINE

r.br. ORGANIZATOR TEMA PREDAVAČI PODRUČJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA TRAJANJE/ AKADEMSKI SATI održavanje 
          oblik stručnog usavršavanja ugovoreni datum održavanja
1 Udruga geodeta Istarske županije Sjednica skupštine udruge naknadno naknadno naknadno predavanje naknadno
2 Geodetsko društvo Herceg Bosne Skupština Geodetskog društva Herceg Bosna naknadno naknadno 3 predavanje lipanj 2024.
3 Udruga geodeta Dalmacije Satelitske misije na primjeru Europske svemirske agencije i nekih zemalja svijeta ( SAD; Indija, Kina i japan) doc.dr.sc. Nikola Kranjčić 2 3 predavanje naknadno
4 Udruga geodeta Dalmacije Komasacijski projekti, stanje u praksi - prednosti i nedostaci izv.prof.dr. Ilija Grgić 1 3 predavanje naknadno
5 Udruga geodeta Dalmacije Novi standardi i tehnologije mjerenja dubina na moru i osposobljavanje stručnjaka dr.sc. Ljerka Vrdoljak 1 3 predavanje naknadno
6 Udruga geodeta Dalmacije Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama izv.prof.dr.sc. Goran Vojković 1 3 predavanje naknadno
7 Udruga geodeta Dalmacije Status i razvoj globalnih navigacijskih sustava (GNSS) u kontekstu moderniziranog CROPOS-a izv.prof.dr.sc. Danijel Šugar 2 3 predavanje naknadno
8 Udruga geodeta Dalmacije Uspostava okvira za prostorno planiranje morskog područja temeljem modela podataka mora Bojan Linardić, dipl.ing.arh. 1 2 predavanje naknadno
9 Udruga geodeta Dalmacije Zračni LiDAR-ski sustavi u teoriji i praksi dr.sc. Ivan Tomljenović 2 3 predavanje naknadno
10 Udruga geodeta Dalmacije Katastar i zemljišna knjiga u okviru blockchain tehnologije - da li je to put za Hrvatsku? prof.dr.sc. Ivana Racetin 1 3 predavanje naknadno
11 Udruga geodeta Dalmacije Primjena terestičkih 3D skenera doc.dr.sc. Danko Markovinović 2 3 predavanje naknadno
12 Udruga geodeta Dalmacije Prostorno planiranje morskih područja u Europi i Republici Hrvatskoj Robert Paj, dipl.ing.geod. 1 2 predavanje naknadno
13 Udruga geodeta Dalmacije Primjena geodezije u zaštiti okoliša i održivom razvoju Branimir Radun, dipl.ing.geod. 2 2 predavanje naknadno
14 Udruga geodeta Dalmacije Prednosti i potenciijali geodezije 21. stoljeća prof.dr.sc.Tomislav Bašić 2 2 predavanje naknadno
15 Udruga geodeta Dalmacije BIM, IoT i pametni gradovi prof.dr.sc. Robert Župan 2 3 predavanje naknadno
16 Umjetnost komunikacije j.d.o.o. Komunikacijske vještine dr.sc. Kristijan Sedak, Mate Petrović, Katarina Madirazza 3 16 predavanje naknadno
17 Svučilište Sjever FIG Komisija 3 - Godišnji skup i radionica naknadno naknadno naknadno predavanje 18.-19.6.2024.
18 Svučilište Sjever Izrada karata podacima otvorenog pristupa doc.dr.sc. Nikola Kranjčić, 2 3 predavanje naknadno
19 Svučilište Sjever Integracija BIM-a i GIS-a naknadno 2 6 predavanje 21.6.2024.
20 Udruga geodeta Bjelovarsko-bilogorske županije Korištenje podataka iz službenih evidencija u postupku izrade geodetskih elaborata - iskustva iz prakse Jeronim Moharić, mag.ing.geod. et geoinf. 1-2 1+1 predavanje naknadno
21 Udruga geodeta Bjelovarsko-bilogorske županije Let sa RTK dronom - prikupljanje podataka, obrada i izrada 3D modela terena Nedžad Dalipi, ing.geod. 2 2 predavanje naknadno
22 Udruga geodeta Bjelovarsko-bilogorske županije Inženjerska geodezija - teorija i praksa ili kako se to ispravno radi? izv.prof.dr.sc. Rinaldo Paar 2 2 predavanje naknadno
23 Udruga geodeta Sisačko-moslavačke županije Model područja upravljanja zemljištem LADM (iSO 19152); Geodetski poslovi u nisko i visikogradnji; Geohrvatska dr.sc. Nikola Vučić, izv.prof.dr.sc. Rinaldo Paar, dr.sc. Damir Šantek 2 6 predavanje naknadno
24 Udruga geodeta Sisačko-moslavačke županije Katastar infrastrukture - izrada digitalnog elaborata infrastrukture, Analiza zaključaka geodetskih elaborata Ognjen Vuković, mag.ing.geod. et geoinf., Branka Vorel Jurčević, dipl.ing.geod. 2 4 predavanje naknadno
25 Hrvatsko kartografsko društvo Web-kartografija i njezina primjena u obrazovanju prof.dr.sc. Robert Župan 1,2 2+9 radionica 29.6.2024.
26 Hrvatsko kartografsko društvo 20. međunarodna konferencija o geoinformacijama i kartografiji naknadno naknadno naknadno konferencija 5.-7.9.2024.
27 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Homogenizacija katastarskog plana prof.dr.sc. Miodrag Roić 2 6 radionica kontirnuirano od 15.1.2024.
28 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Aktualan status GNSS-a, nove metode pozicioniranja i modernizacije CROPOS-a izv.prof.dr.sc. Danijel Šugar 2 4 predavanje 16.2.2024.
29 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nacionalno LIDAR snimanje Republike Hrvatske dr.sc. Luka Babić, dr.sc. Iva Odak, doc. dr. sc. Vanja Miljković 2 2 predavanje 21.3.2024.
30 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Terensko i laboratorijsko snimanje hiperspektralnim sustavom HySPEX (VNIR i SWIR) i obrada podataka dr.sc. Luka Babić, dr.sc. Iva Odak, doc. dr. sc. Vanja Miljković 2 6 predavanje 29.4.2024.
31 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Hiperspektralno zračno snimanje dr.sc. Luka Babić, dr.sc. Iva Odak, doc. dr. sc. Vanja Miljković 2 4 predavanje naknadno
32 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Primjena fotogrametrije i daljinskih istraživanja za prikupljanje prostornih podataka izv.prof.dr.sc. Mateo Gašparović 2 4 predavanje 23.2.2024., 11.10.2024. i po potrebi
33 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Kartiranje, praćenje i analiza promjena u okolišu temeljem satelitskih misija izv.prof.dr.sc. Mateo Gašparović 2 8 predavanje 24.5.2024., 22.11.2024. i po potrebi
34 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prostorni podaci u službi masovnog vrednovanja nekretnina; Intergracija videoteodolita s laserskim skenerima za potrebe strukturalnog monitoringa: RGB + D 4 SHM izv.prof.dr.sc. Hrvoje Tomić izv.prof.dr.sc. Rinaldo Paar 2 4 predavanje 2.2.2024., 23.2.2024.
35 Udruga geodeta Koprivničko-križevačke županije Digitalni blizanci; Geodetski poslovi na uređivanju nekretnina putem suda prof.dr.sc. Vlado Cetl mr.sc. Franjo Ambroš 2 5 predavanje naknadno
36 Udruga geodeta Osječko-baranjske županije Katastarske izmjere građevinskih područja - ideja, proces, dobrobiti i budući iskoraci Ivan Sambunjak, mag.ing.geod. et geoinf. Branka Vorel Jurčević, dipl.ing.geod. 2 4 predavanje naknadno
37 Udruga geodeta Osječko-baranjske županije Teorija, primjena i analiza LiDAR podataka dr.sc. Ivan Tomljenović 2 4 predavanje naknadno
38  Geo-centar d.o.o.  Neposredno iskorištavanje podataka fotogrametrija i LiDAR-a iz zraka  Verica Zalović, dipl.ing.geod. Luka Zalović, mag.ing.geod. et geoinf. 2 6  predavanje  naknadno
39  Geo-centar d.o.o.  Primjena novih tehnologija - primjeri iz prakse  Verica Zalović, dipl.ing.geod. Luka Zalović, mag.ing.geod. et geoinf. 2 6  predavanje  naknadno
40  Geo-centar d.o.o.  Lasersko skeniranje - budućnost detaljne izmjere  Verica Zalović, dipl.ing.geod. Luka Zalović, mag.ing.geod. et geoinf. 2 6  predavanje  naknadno
41  Hrvatsko geodetsko društvo  Simpozij o inženjerskoj geodeziji - SIG2024  naknadno  naknadno  naknadno  simpozij  naknadno
42   Geomir.software, vl. Miroslav Mareković  Korištenje topologija pri izradi pisanog dijela eleborata nove izmjere softverom G6CAD  Zorana Filak, dipl.ing.geod. Vanja Miletić, mag.ing.geod. et geoinf. 2 2 predavanje  naknadno
43  Zagrebačka udruga geodeta  Utjecaj tehnološke revolucije na struku i obavljanje geodetsko-geoinformatičke djelatnosti 1. DIO  izv.prof.dr.sc. Andrija Krtalić izv.prof.dr.sc. Vesna Poslončec-Petrić 3 4 predavanje  naknadno
44  Zagrebačka udruga geodeta  Utjecaj tehnološke revolucije na struku i obavljanje geodetsko-geoinformatičke djelatnosti 2. DIO  prof.dr.sc. Željko Bačić dr.sc. Zvonimir Nevistić 3 4  predavanje  naknadno
45  HKOIG   Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo - Dodatno osposobljavanje ovlaštenih inženjera geodezije  naknadno  naknadno  naknadno  radionica  naknadno
46  HKOIG   17. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije  naknadno  naknadno  naknadno  simpozij 23.-26.10.2024. 
47 HKOIG Izmjene Zakona o prostornom uređenju i njihova primjena u geodetskoj struci Snježana Đurišić, dipl.ing.građ.  dr.sc.Margareta Premužić, dipl.ing.geod. 1 3 predavanje 5.3.2024.
48 HKOIG CLGE – pregled aktivnosti i predavanje o geodetu godine naknadno 3 1 predavanje naknadno
49 HKOIG Strateško upravljanje naknadno 3 2 predavanje naknadno
50 HKOIG Komunikacijske vještine naknadno 3 2 predavanje naknadno
51 HKOIG Prodajne vještine naknadno 3 2 predavanje naknadno
52 HKOIG Marketing u geodeziji naknadno 3 2 predavanje naknadno
53 HKOIG CLGE - Generalna Skupština Cavtat naknadno naknadno naknadno predavanje 18.-21.4.2024.
54 Sveučilište Sjever Integracija BIM-a i GIS-a prof.dr.sc. Vlado Cetl, doc.dr.sc. Sanja Šamanović 2 3 predavanje naknadno
55 Sveučilište Sjever Obrada Sentinel snimki za monitornig potresa doc.dr.sc. Olaga Bjelotomić Oršulić 2 5 predavanje i radionica naknadno
56 Sveučilište Sjever Machine laerning u klasifikaciji zemljišta doc.dr.sc. Olaga Bjelotomić Oršulić 2 5 predavanje i radionica naknadno
57 Modri planet d.o.o. 3D Survey Marko Mesarič, Vid Peterman 2 6 konferencija naknadno