Stručno usavršavanje u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o. – obavijest organizatora

Stručno usavršavanje u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o. – obavijest organizatora

Tvrtka Prehnit d.o.o. poziva sve zainteresirane da se prijave na novi QGIS ubrzani temeljni tečaj (24 akademska sata) koji će se održati od 18. do 20. prosinca 2023. godine.

Edukacije se održavaju sukladno Godišnjem programu stručnog usavršavanja za razdoblje 1.1. - 31.12.2023. Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).

Za sve informacije vezane za navedeni tečaj možete nas kontaktirati na broj telefona +385 99 3694 056 ili nam poslati upit na e-mail edu@prehnit.hr. Tečaj se održava u našem edukacijskom centru na adresi Prehnit d.o.o., Kvaternikov trg 3, Zagreb.

Raspored edukacija

Program predavanja

Obrazac za prijavu