Obavijest o održavanju predavanja: CLGE - pregled aktivnosti i Global Surveyor of the Year 2023

Previous Next

U četvrtak, 14.12.2023. s početkom u 13.00 sati, u trajanju od jednog (1) akademskog sata, održat će se u organizaciji Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije predavanja „CLGE – pregled aktivnosti i Global Surveyor of the Year 2023“, prema slijedećem rasporedu:

Program:

  1. dr.sc. Ivana Racetin: Global Surveyor of the Year 2023: Jean-Baptiste Joseph Delambre i Pierre François André Méchain
  2. Vladimir Krupa, predsjednik CLGE: Europsko vijeće geodeta – CLGE, pregled aktivnosti u 2023. i planovi za 2024.
  3. Ivan Kalina, predsjednik HKOIG: Završna riječ

Predavanja će se održati putem webinarske platforme Adobe Connect HKOIG, prisustvovanje je besplatno i vrednovano sa jedan (1) akademski sat iz Područja 2 Programa stručnog usavršavanja HKOIG.

Prijave su moguće zaključno sa 14.12.2023. do 8.00 sati, a upute za pristup bit će dostavljene polaznicima isti dan iza 9.00 sati.

Poveznica na prijavni obrazac:

https://forms.office.com/e/VSym5Ka1Na