Poziv za prijavu aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za razdoblje 1.1. - 31.12.2023. godine

Poziv za prijavu aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za razdoblje 1.1. - 31.12.2023. godine

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije poziva zainteresirane strukovne organizacije, visoka učilišta i druge ovlaštene pravne osobe da dostave prijave za uključivanje svojih aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. godine.

Prijava aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja dostavlja se Odboru za stručno usavršavanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: Odbor) najkasnije do 15. listopada 2022. godine, u skladu s Pravilnikom o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Uputama o načinu provođenja Programa stručnog usavršavanja (u daljnjem tekstu: Upute).

Temeljni i provedbeni akti stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove objavljeni su na mrežnim stranicama HKOIG u rubrici Stručno usavršavanje.

Zahtjev za prijavu organizator aktivnosti dostavlja putem Obrasca za prijavu aktivnosti s obaveznim prilozima kojima treba dokazati da ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i da će aktivnosti provoditi u skladu s Uputama. Obrasci vezani za stručno usavršavanje.

Stručno usavršavanje i izobrazba koja se provodi moraju biti stručno osnovani i pokrivati područja geodetskih poslova koji se obavljaju za službene, tehničke i druge potrebe. O uključivanju aktivnosti u Program, te načinu provedbe aktivnosti odlučuje Odbor. Na temelju podnesene prijave Odbor će donijeti odluku o vrednovanju aktivnosti.

Pozivaju se organizatori aktivnosti da se drže navedenog roka za podnošenje prijava.

Prijava aktivnosti dostavlja se poštom na adresu: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Ulica grada Vukovara 271/II, 10 000 Zagreb, ili na e-mail adresu hkoig@hkoig.hr. Na poštanskoj pošiljci ili naslovu e-maila treba pisati „Godišnji program SU 2023. – prijava“.

S poštovanjem,

Predsjednik

Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Adam Agotić, dipl. ing. geod.

Predsjednica Odbora za stručno usavršavanje
Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
dr. sc. Blaženka Mičević, dipl. ing. geod.