Najava predavanja u organizaciji Odjela za Geodeziju i geomatiku Sveučilišta Sjever – 1.3.2024.

Najava predavanja u organizaciji Odjela za Geodeziju i geomatiku Sveučilišta Sjever – 1.3.2024.

U organizaciji Odjela za Geodeziju i geomatiku, Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Varaždin, održat će se u petak, 1. ožujka 2024. tri predavanja.

Predavanja u trajanju osam akademskih sati (od čega 6 sati predavanja i 2 sata radionica) održat će se putem Adobe Connect platforme Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, a upute za pristup bit će dostavljene polaznicima do 8.00 sati na dan predavanja.

Raspored predavanja je kako slijedi:

10:00 – 11:30 doc.dr.sc. Olga Bjelotomić Oršulić: Obrada Sentinel snimki za monitoriranje potresa - predavanje

11:30 – 13:00 doc.dr.sc. Olga Bjelotomić Oršulić: Obrada Sentinel snimki za monitoriranje potresa - radionica

13:30 – 16:30 prof.dr.sc. Vlado Cetl i doc.dr.sc. Sanja Šamanović: Integracija BIM-a i GIS-a

Cijena kotizacije iznosi 80,00 eura + PDV (ukupno 100,00 eura), a može se uplatiti na:

Sveučilište Sjever

Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica

IBAN  - HR4923900011101386168

Model – HR00

Poziv na broj – OIB polaznika

Prijaviti se možete putem sljedeće poveznice https://forms.gle/TxmWswoGpRYzoPBV8 do 29. veljače 2024. u 16 sati.

Ova predavanja uvrštena su u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za 2024. godinu.