OBJAVA REZULTATE ANKETE – 16. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

OBJAVA REZULTATE ANKETE – 16. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije uputila je svojim članovima – ovlaštenim inženjerima geodezije anketu s namjerom da od članova dobije vrijedne informacije o ključnim parametrima o kojima bi trebalo voditi računa prilikom organizacije nadolazećeg 16. Simpozija. Cilj ankete je bio prikupiti dovoljno informacija temeljem kojih bi se donijela odluka o budućoj lokaciji, ili lokacijama, za održavanje Simpozija uvažavajući na taj način mišljenje članstva.

Analizom rezultata ankete, Upravni odbor je izdvojio pet ključnih točaka:

  • Vrlo mali broj anketiranih članova bio je izričito za ili izričito protiv Opatije kao lokacije za održavanje Simpozija
  • Većina anketiranih članova nije istaknula Opatiju kao odlučujući faktor za sudjelovanje ili nesudjelovanje na Simpoziju uživo
  • Većina anketiranih članova načelno podržava izmjenu lokacije Simpozija
  • Trošak sudjelovanja je ključni faktor velikoj većini anketiranih članova
  • Većina anketiranih sudionika koji su se izjasnili da preferiraju sudjelovanje online, razmotrila bi mogućnost sudjelovanja uživo ukoliko bi se smanjili troškovi sudjelovanja te ukoliko bi došlo do promjene lokacije Simpozija

Uvažavajući i mišljenje članova, Upravni odbor razmotrio je prikupljene ponude mogućih lokacija za održavanje Simpozija te je u postupku dogovora. Pri odabiru, lokacija mora ispunjavati sve tehničke i druge nužne preduvjete kako bi se Simpozij mogao organizirati na najmanje istoj razini kao i do sada održani simpoziji u Opatiji. Također, obzirom na izneseno u anketi, Upravni odbor će za idući Simpozij obratiti posebnu pažnju na obrađene teme, te na sadržaj predavanja, kako bi Simpozij pokrio što veći broj aktualnih stručnih tema.

Cjelokupne rezultate ankete možete vidjeti na slijedećoj poveznici.

U nastavku izdvajamo i nekoliko komentara članova iz ankete.

„Lijepo je imati tradiciju i u kontekstu mjesta, no nije ju nužno zadržati. Promjene su uvijek dobro došle.“

„Nakon toliko godina održavanja simpozija u Opatiji, mislim da bi bilo dobro promijeniti samo lokaciju održavanja te da svaka regija Hrvatske bude zastupljena tako da je jedne godine Dalmatincima bliži dolazak, druge Slavoncima...“

„Više konkretnih i interesantnih tema koje su primjenjive širem krugu inženjera. Za "goruće" teme koje su na okruglim stolovima možda ostaviti više vremena ili razmisliti o radionicama“

„Promjena lokacije održavanja, ne mora biti svake godine samo u Opatiji, ima i drugih lijepih mjesta u RH. Pohvaljujem prošli Simpozij gdje su napokon i bile neke teme a na kojima 80% ljudi u praksi i ima doticaja (ipak se većina geodeta u RH bavi katastrom, a teme su bile vezane za Hrvatske Vode te parcelacija poljoprivrednog zemljišta), jer smatram da osim predavanja na kojima dobivamo informacije o razvitku struke, Simpozij mora biti i mjesto na kojem se mora barem ukazati na postojeće probleme i pitanja, a potencijalno i barem pokrenuti rješavanje istih.“

Upravni odbor HKOIG