Sastanak Državne geodetske uprave i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Previous Next

Dana 17. srpnja 2023. održan je sastanak Državne geodetske uprave sa novoizabranim predsjednikom i članovima Upravnog odbora HKOIG.

Pročitajte više …

Izvor: Državna geodetska uprava