Produljen pristup portalu Zakon.hr za članove HKOIG

Produljen pristup portalu Zakon.hr za članove HKOIG

Od 2021. godine za članove HKOIG omogućen je besplatan pristup sadržajima internetskog portala Zakon.hr - usmjerenog na prikupljanje svih zakona Republike Hrvatske te podzakonskih akata, izradu pročišćenih tekstova, njihovo sortiranje i smisleno povezivanje s relevantnim izvorima informacija.

Obavještavamo članove da je ova usluga produljena za idućih godinu dana te da vrijede isti pristupni podaci koje su koristili do sada.

Članovi koji pristupne podatke nisu dobili ili ih ne mogu pronaći trebaju se obratiti Tajništvu HKOIG na adresu elektroničke pošte: hkoig@hkoig.hr s naslovom maila „Zakon.hr – pristupni podaci“.