Istek udaljenog potpisnog certifikata HKOIG – uputa o postupanju

Istek udaljenog potpisnog certifikata HKOIG – uputa o postupanju

Sve naše članove kojima je na adresu elektroničke pošte stigla obavijest o skorom isteku certifikata HKOIG upućujemo da isti mogu obnoviti prema uputama na mrežnim stranicama HKOIG: Digitalni potpisni certifikati HKOIG

Posebno naglašavamo da se u ovom slučaju treba podnijeti isključivo zahtjev za izdavanje "Udaljenog potpisnog certifikata" na za to propisanom obrascu - "Obrazac zahtjeva – Udaljeni potpisni certifikat".

Za 2024. godinu trošak obnove certifikata snosi HKOIG.