Postupanja vezano uz primjenu članka 25. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) – objašnjenje DGU

Člankom 25. stavkom 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) propisano je da se katastarska čestica u katastru nekretnina može odrediti i unutar granica građevinskog područja i na građevinskom zemljištu izvan granica toga područja.

 Člankom 25. stavkom 4. ZDIKN propisano je da su granice katastarskih čestica određene lomnim točkama čiji je položaj utvrđen koordinatama u okviru propisane točnosti i na terenu su obilježene vidljivim trajnim oznakama.

Obzirom da su se u izradi geodetskih elaborata pojavila određena pitanja u odnosu na određivanje katastarskih čestica, kao i na pregled i potvrđivanje takvih elaborata daje se ovo objašnjenje.

Poveznica na Objašnjenje