Ovjera geodetskih elaborata za provedbu lokacijske dozvole – uputa DGU

Ovjera geodetskih elaborata za provedbu lokacijske dozvole – uputa DGU

U nastavku prenosimo u cijelosti uputu Sektora za katastarski sustav Državne geodetske uprave dostavljeno Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije putem elektroničke pošte dana 5.5.2022.

Predmetna Uputa istovremeno je dostavljena svim područnim uredima za katastar i Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

„Povodom ukazivanja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na probleme koji nastaju za investitore prilikom izdavanja građevinske dozvole zbog neusklađenosti osnovnih podataka o geodetskom elaboratu za provedbu lokacijske dozvole, upućujete se na sljedeće:

Ovlašteni inženjer geodezije pri izradi geodetskog elaborata kojemu je potrebno priložiti potvrdu tijela nadležnog za prostorno uređenje, dužan je voditi brigu o istovjetnosti sadržaja primjeraka geodetskog elaborata, a time i usklađenosti datuma izrade geodetskog elaborata. Izrada geodetskog elaborata kroz Sustav digitalnog geodetskog elaborata nije razlog niti može biti opravdanje da se datum izrade elaborata predanog na pregled i potvrđivanje u katastar razlikuje od datuma izrade elaborata na potvrdi tijela nadležnog za prostorno uređenje.

Službenik Državne geodetske uprave u katastarskom uredu je dužan prilikom pregleda geodetskog elaborata usporediti, pored ostalog, osnovne podatke o geodetskom elaboratu s podacima istaknutim u potvrdi tijela nadležnog za prostorno uređenje. U slučaju neslaganja podataka, to kao nedostatak treba navesti u zaključku i pozvati ovlaštenog inženjera geodezije da u određenom roku ishodi novu potvrdu od tijela nadležnog za prostorno uređenje.

Također, povodom ukazivanja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na slučajeve potvrđivanja geodetskih elaborata od strane katastra bez da su prethodno potvrđeni od tijela nadležnog za prostorno uređenje, pozivamo ovlaštene inženjere geodezije i službenike Državne geodetske uprave, da u tom pogledu s pažnjom pristupaju izradi i pregledu elaborata, vodeći brigu treba li elaboratu biti priložena potvrda tijela nadležnog za prostorno uređenje ili, sukladno članku 162. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), ne treba.

Ukoliko se utvrde nepravilnosti vezano za navedeno, Državna geodetska uprava će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s utvrđenom odgovornosti.“

Izvor: Državna geodetska uprava