Objavljen digitalni repozitorij arhive Geodetskog lista od 1919. do 2023.

Previous Next

Geodetski list je glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. Izlazi od 1919. godine kada je izašlo 1. godište. Danas izlazi 4 puta godišnje, a u prošlosti je znao imati i drugačiju periodiku izlaženja, što je primarno ovisilo o financijskim mogućnostima društva, ali i o okolnostima vezanim uz društveno politički kontekst i državni poredak. U 2023. je započelo izlaziti 100. godište. Geodetski list je stručni, znanstveni i informativni časopis u kojem se objavljuju radovi iz oblasti struke te druga događanja važna za struku, društvo i pojedinca.

Poveznica na Arhivu: https://www.hgd1952.hr/index.php/geodetski-list/arhiva-geodetskog-lista-1919-2023

Izvor: https://www.hgd1952.hr/