Program stručnog usavršavanja HKOIG - GIS edukacija u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o. – obavijest organizatora

Program stručnog usavršavanja HKOIG - GIS edukacija u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o. – obavijest organizatora

GIS edukacija u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o pruža mogućnost prikupljanja 6 ili 24 akademska sata za sve polaznike. Edukacije se održavaju kao web edukacije, u našem edukacijskom centru u Zagrebu ili u vašim prostorima. Termini edukacije vidljivi su u obrascu za prijavu i na Prehnitovim web stranicama.

U prvom kvartalu 2022. organiziramo tečajeve Uvod u QGIS (6 akademskih sati), Uvod u ArcGIS (6 akademskih sati), ArcGIS ubrzani temeljni tečaj (24 akademska sata), QGIS ubrzani temeljni tečaj (24 akademska sata), ArcGIS napredni tečaj (24 akademska sata) i tečaj Primjena dronova u poslovanju (24 akademska sata).

Edukacije se održavaju sukladno Godišnjem programu stručnog usavršavanja za razdoblje 1.1. - 31.12.2022. Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Sve informacije vezane za navedene tečajeve mogu se dobiti od organizatora aktivnosti: Prehnit d.o.o., Kvaternikov trg 3, Zagreb, 01/5513-890, edu@prehnit.hr.

Program predavanja

Obrazac za prijavu