Predavanja u organizaciji Zagrebačke udruge geodeta

Predavanja u organizaciji Zagrebačke udruge geodeta

Predavanje će se održati u petak 16. prosinca 2022. s početkom u 16:00 sati u prostorijama Geodetske škole Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb.

Predavanja su u organizaciji Zagrebačke udruge geodeta iz Programa cjeloživotnog stjecanja znanja i vještina Zagrebačke udruge geodeta za 2022. godinu koja su uvrštena i u Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera geodezije za 2022. godinu.

Program predavanja:

16:00 – 16:10     Uvod u predavanje

16:10 – 16:55     Damir Pahić

Geodetska djelatnost – stanje i izazovi

16:55 – 17:05     Kratka pauza

17:05 – 18:35     Željko Bačić

Modernizacija postojećih i uspostava novih globalnih navigacijskih satelitskih sustava i metoda mjerenja

Uvodničar u predavanja:

  • Prof. dr. sc. Željko Bačić, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet Zagreb, predsjednik Odbora za stručno usavršavanje, znanost i istraživanje Zagrebačke udruge geodeta

Godišnjim programom stručnog usavršavanja za razdoblje 1.1. - 31.12.2022. godine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije KLASA: 360-04/22-01/1, URBROJ: 507-22-4 od 13. siječnja 2022. godine polaznici ovog predavanja ostvaruju ukupno 3 akademska sata (od toga 3 sata iz područja 1.-2. stručnog usavršavanja).

Dvorana ima kapacitet 70 mjesta, te je to maksimalan broj sudionika predavanja. Prezentacija se održava uživo (nema hibridnog načina prijenosa predavanja).

Cijena predavanja (kotizacija) je 225,00 kn (sa PDV).

Članovima Zagrebačke udruge geodeta udruga sufinancira dio cijene, pa je za njih cijena predavanja (kotizacija) 150,00 kn (sa PDV).

Prijava se podnosi putem Google obrasca za prijavu https://forms.gle/zx9GzhAaMbquiDxw9 ili putem pdf obrazca_za_prijavu_predavanja_1612022 najkasnije do 15.12.2022. odnosno do popunjenja kapaciteta dvorane. Ukoliko se prijava ne podnosi putem Google obrasca potrebno je ispunjeni pdf obrazac zajedno s potvrdom o uplati kotizacije poslati na e-mail udruge: zgug1993@gmail.com.

 

Prijave nakon 15.12.2022. ili nakon popunjenja mjesta neće biti prihvaćene.