Obavijest o održavanju predavanja: CLGE - pregled aktivnosti i predavanje o geodetu godine

Obavijest o održavanju predavanja: CLGE - pregled aktivnosti i predavanje o geodetu godine

Adobe Connect HKOIG: https://hkoig.adobeconnect.com/hkoig_free/

16.12.2022., s početkom u 13.00 sati, trajanje jedan akademski sat

Program:

  1. Vladimir Krupa, Adrijan Jadro: Europsko vijeće geodeta – CLGE, pregled aktivnosti u 2022. i planovi za 2023.
  2. sc. Ivana Racetin: CLGE geodet godine za 2022. - Benjamin Banneker
  3. Adam Agotić, predsjednik HKOIG: Završna riječ

U petak, 16.12.2022. s početkom u 13.00 sati, u trajanju od jednog (1) akademskog sata, održat će se u organizaciji Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije predavanja „CLGE – pregled aktivnosti i predavanje o geodetu godine“, prema slijedećem rasporedu:

Predavanja će se održati putem webinarske platforme Adobe Connect HKOIG, prisustvovanje je bez naknade, te će biti vrednovano sa ukupno jedan (1) akademski sat iz Područja 6 Programa stručnog usavršavanja HKOIG.

Prijave su moguće do 16.12.2022. do 8.00 sati, a upute za pristup bit će dostavljene polaznicima isti dan iza 9.00 sati.

Poveznica na prijavni obrazac:

https://forms.office.com/e/RKbfZcdivN