Obavijest o održavanju predavanja: CLGE - pregled aktivnosti i predavanje o geodetu godine

Obavijest o održavanju predavanja: CLGE - pregled aktivnosti i predavanje o geodetu godine

U petak, 17.12.2021. s početkom u 13.00 sati, u trajanju od jednog (1) akademskog sata, održat će se u organizaciji Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije predavanja „CLGE – pregled aktivnosti i predavanje o geodetu godine“, prema slijedećem rasporedu:

  1. Vladimir Krupa, dipl.ing.geod., dr.sc. Blaženka Mičević, dipl.ing.geod.: Europsko vijeće geodeta – CLGE, pregled aktivnosti u 2021. i planovi za 2022.
  2. dr.sc. Ivana Racetin, dipl.ing.geod.: CLGE geodet godine za 2021. - Carl Friedrich Gauss
  3. Završna riječ - predsjednik HKOIG Adrijan Jadro, dipl.ing.geod.

Predavanja će se održati putem webinarske platforme Adobe Connect HKOIG, prisustvovanje je besplatno, te će biti vrednovano sa ukupno jedan (1) akademski sat iz Područja 6. Programa stručnog usavršavanja HKOIG.

Prijave su moguće do 17.12.2021. do 8.00 sati, a upute za pristup bit će dostavljene polaznicima isti dan iza 9.00 sati.

Poveznica na prijavni obrazac