Najava predavanja „Predstavljanje smjernica i predložaka HKOIG“

Najava predavanja „Predstavljanje smjernica i predložaka HKOIG“

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije u ponedjeljak, 3.6.2024. godine s početkom u 13.00 sati organizira predavanje na temu Smjernice za izradu elaborata iskolčenja građevine i iskolčenje građevine te Predlošci za potrebe stručnih geodetskih poslova prostornog uređenja i gradnje. Predavanje će održati predsjednik Odbora za etiku, stručna pitanja i propise HKOIG g. Marko Mlinarić, dipl.ing.geod. Ovim predavanjem će se predstaviti navedene Smjernice i Predlošci te će se prezentirati njihov sadržaj kao i razlozi za njihovo donošenje. Predavanje će se održati isključivo online  - putem Adobe Connect platforme HKOIG, predviđeno trajanje predavanja je dva akademska sata.

Kotizacija za pristup predavanju je 15 EUR (uključen PDV), a prijave se vrše putem sustava Entrio, na slijedećoj poveznici: https://www.entrio.hr/event/predstavljanje-smjernica-za-izradu-elaborata-iskolcenja-gradjevine-19054

Prijave su otvorene do ponedjeljka, 3.6.2024. u 10.00 sati, nakon čega će polaznici putem elektroničke pošte dobiti upute za pristup ovom predavanju.

Predavanje je uvršteno u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG, te je vrednovano sa 2 (dva) akademska sata iz Područja primjene zakonodavstva (Područje 1).

Smjernice i Predloške možete pronaći na slijedećim poveznicama: