Najava okruglog stola u organizaciji HKOIG: „Skills for Tomorrow: Are We Ready?“ – 19.4.2024.

Najava okruglog stola u organizaciji HKOIG: „Skills for Tomorrow: Are We Ready?“ – 19.4.2024.

Živimo u svijetu koji se brzo mijenja i kako ulazimo u 'četvrtu industrijsku revoluciju', tempo tehnoloških promjena je nevjerojatan. Naša profesija, kao i mnoge druge, mora se prilagoditi razvoju vještina koje su prikladne za takvu budućnost. Zbog toga je CLGE najavio temu 2024. godine: Skills for Tomorrow: Are We Ready?

Namjera CLGE teme godine 2024. je razumjeti širok raspon vještina koje će geodetima biti potrebne za sredinu 21. stoljeća - koje vještine trebamo očuvati, koje vještine treba dodatno razviti i koje nove vještine možda trebamo usvojiti? Kao geodeti već prakticiramo bogat spoj tehničkih, stručnih i ostalih vještina, ali što je s budućnošću?

O ovoj temi raspravljat će se na okruglom stolu koji će se održati 19. travnja 2024. u sklopu Generalne skupštine CLGE-a u Cavtatu sa sljedećim sudionicima: Sarah Sherlock, potpredsjednica CLGE-a (IE), Duncan Moss, potpredsjednik CLGE-a (UK), Nicolas Smith, delegat CLGE-a (FR), Borna Gradečak, delegat CLGE-a (HR). Moderatorica okruglog stola je Blaženka Mičević, delegat CLGE-a (HR).

Prisustvovanje je omogućeno putem Adobe Connect platforme HKOIG, u petak, 19. travnja 2024. godine s početkom u 15.00 sati.

 

Kotizacija za prisustvovanje je 15 eura (uključen PDV), a prijave se vrše putem sustava Entrio, na slijedećoj poveznici:

https://www.entrio.hr/event/okrugli-stol-hkoig-skills-for-tomorrow-are-we-ready-18442

 

Prijave su otvorene do petka, 19. travnja 2024. do 12.00 sati, nakon čega će polaznici putem maila dobiti upute za pristup.

 

Ovaj okrugli stol uvršten je u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za 2024. godinu i vrednovan sa dva akademska sata iz Područja 3 - Održivo poslovanje.

 

Važna napomena: Rasprava na ovom okruglom stolu održat će se isključivo na engleskom jeziku.