IX CLGE Conference of the European Surveyor – obavijest o održavanju

IX CLGE Conference of the European Surveyor – obavijest o održavanju

U organizaciji Europskog vijeća geodeta – CLGE i Ordre des géomètres-experts (OGE) održat će se u četvrtak 9. studenoga 2023. godine IX. CLGE konferencija europskih geodeta na temu 'The Role of Geodetic Surveyors in Disaster Management'.

Konferencija se održava u Parizu po hibridnom modelu, tako da je prisustvovanje omogućeno svim zainteresiranima putem video streama.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem mrežnih stranica skupa:

https://events.teams.microsoft.com/event/c0bfb354-bd73-463b-b8a9-282b593a3ac6@64bea11b-bb58-410a-ad4b-048580c2700d

Skup će biti naknadno vrednovan od strane Odbora za stručno usavršavanje HKOIG, te će polaznicima biti dodijeljeni akademski sati stručnog usavršavanja sukladno odluci Odbora.

Prisustvovanje konferenciji je besplatno, a polaznicima se posebno napominje da prilikom registracije trebaju upisati svoj broj upisa u evidencije HKOIG (GEO-…, VJ-…, SU-…) temeljem čega će im naknadno biti dodijeljeni akademski sati stručnog usavršavanja.

Više o programu konferencije:

Programme_CLGE_Conference.pdf

Provisional_Agenda_Conference_V4_2023.10.26.pdf