16. SIMPOZIJ vrednovan po područjima stručnog usavršavanja

16. SIMPOZIJ vrednovan po područjima stručnog usavršavanja

Na temelju prijedloga Odbora za stručno usavršavanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije donio je odluku o vrednovanju stručnog skupa 16. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE s ukupno 23 akademska sata stručnog usavršavanja kako slijedi:

  • 10 akademskih sati iz Područja primjene zakonodavstva
  • 9 akademskih sati iz Područja praktične primjene metodologija i pravila u struci
  • 4 akademska sata iz Područja održivog poslovanja.