Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o prostornim planovima

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o prostornim planovima

Na mrežnim stranicama e-Savjetovanja otvoreno je dana 18. kolovoza 2023. Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o prostornim planovima.

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom propisuje pojmovnik prostornog uređenja, sadržaj namjena, način propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru, sadržaj prostornih planova, prostorni pokazatelji, prostorni standardi, mjerila kartografskih prikaza prostornih planova, standard elaborata prostornih planova i elektronički standard prostornih planova.

Savjetovanje je otvoreno do 17. rujna 2023.

Poveznica na Savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=24978