Izbori za predsjednika i člana Upravnog odbora HKOIG

HKOIG izubor predsjednika

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije je unutar ovog saziva Skupštine od početka svoga rada stavljala naglasak na planirane aktivnosti i zacrtani smjer rada Komore te nikada prioritet nije bila osobna promocija pojedinaca. Tako postoji i konsenzus da ukoliko predsjednik ili drugi član tijela Komore zatraže zamjenu kako bi se aktivnosti u Komori i dalje učinkovito provodile, unutar članova Skupštine će se provesti zamjena. U uvjerenju da će takva zamjena dati dodatni zamah aktivnostima Komore takvu mogućnost odlučio je iskoristiti dosadašnji predsjednik Adrijan Jadro.

Iz tog razloga skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije je na 11. izvanrednoj sjednici donijela:

  • Odluku o raspisivanju izbora za mjesto predsjednika HKOIG i mjesto jednog člana Upravnog odbora HKOIG, do kraja mandata 2022.-2024. godine, a temeljem neopozive ostavke koju je na mjesto predsjednika HKOIG podnio g. Adrijan Jadro, te neopozive ostavke koju je na mjesto člana Upravnog odbora HKOIG podnio g. Adam Agotić.
  • Odluku Skupštine HKOIG kojom je odlučeno da se do izbora novog predsjednika ovlašćuje i obavezuje dosadašnji predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije g. Adrijan Jadro na obavljanje tehničke funkcije i ovlasti predsjednika.
  • Odluku Skupštine HKOIG kojom je odlučeno da se do izbora novog člana Upravnog odbora ovlašćuje i obavezuje dosadašnji član Upravnog odbora Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije g. Adam Agotić na obavljanje tehničke funkcije i ovlasti člana Upravnog odbora.

Ovi izbori provest će se temeljem odredbi Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018), Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (NN 109/2018) i Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (KLASA: 002-011/10-01/1, URBROJ 507-02-01-10-1) od 15. prosinca 2010. godine i Izmjena i dopuna pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (KLASA: 002-011/17-02/1, URBROJ 507-01-01-17-1) od 15. rujna 2017. godine.

Navedeni izbori imaju se provesti najkasnije do 15.9.2022. godine.