Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije – 7.3.2023.

Stručna usavršavanja
zakon2
  7. Ožu 2023. 13:00

U utorak, 7.3.2023. s početkom u 13.00 sati, u trajanju od šest akademskih sati, održat će se u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije slijedeća predavanja:
Boris Pekić, mag. oec.: Nacionalni plan oporavka i višegodišnji financijski okvir za
EU projekte (2021.-2027.)

(3 akademska sata, od čega 3 sata predavanja)
dr.sc. Ljerka Vrdoljak: Što je hidrografski elaborat?
(3 akademska sata, od čega 3 sata predavanja)
Predavanja će se održati hibridno, uživo i online.
Uživo će se moći prisustvovati u prostorijama ZUIS-a u Splitu na adresi Starčevićeva 24c. Online prisustvovanje bit će omogućeno putem webinarske platforme Adobe Connect, Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, a upute za pristup bit će putem e-maila dostavljene polaznicima na dan predavanja u jutarnjim satima.
Prijave su moguće do 6.3.2023. do 11h. Potrebno se prijaviti putem online obrasca (link: https://forms.gle/2eagg1Yzrb446ogQ8) i poslati potvrdu o uplati kotizacije do navedenog datuma.
Ovo predavanje uvršteno je u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za 2023. te je vrednovano sa ukupno šest (6) akademskih sati stručnog usavršavanja.
Poveznica na online obrazac:
https://forms.gle/2eagg1Yzrb446ogQ8
Više detalja o najavljenim predavanjima pogledajte u izvornoj obavijesti organizatora:
UGD_-_1._obavijest_07_03_2023_1.pdf

 

 

Svi datumi


  • 7. Ožu 2023. 13:00