Zakon o izmjenama Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« br. 50/2020 od 24.04.2020. godine objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. 

 Ovim zakonom usklađuje se Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka sa Direktivom INSPIRE koja je izmijenjena stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni Uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ.

 Također, mijenja se sastav Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka u cilju postizanja učinkovitijeg rada Vijeća, kao i nadležnosti Nacionalne kontaktne točke u pogledu izvještavanja država članica prema Europskoj komisiji te se Zakon usklađuje sa Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi u dijelu razmjene podataka između subjekata NIPP-a.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 02.05.2020. godine.

Poveznica