Vladimir Krupa izabran za predsjednika Europskog vijeća geodeta - CLGE

Na Generalnoj skupštini Europskog vijeća geodeta – CLGE, održanoj u Ateni od 17. do 19. rujna 2020. godine, Vladimir Krupa, dipl.ing.geod., član Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, je kao delegat Hrvatske izabran za novog predsjednika tog europskog udruženja, na mandat od dvije godine. 

 CLGE je osnovan 1962. godine pod okriljem Međunarodne federacije geodeta (FIG), a 1972. godine na kongresu FIG-a u Wiesbadenu dobiva današnje ime. Prvobitni zadatak udruženja bio je razmotriti utjecaj Rimskog ugovora na geodetsku profesiju.

Misija CLGE-a je zastupati interese geodetske struke u privatnom i javnom sektoru u Europi kroz promicanje i razmjenu tehničkog, znanstvenog, obrazovnog i organizacijskog znanja među članicama, te pružanje pomoći zemljama članicama, nacionalnim udruženjima i institucijama Europske unije na njihov zahtjev.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije je kao predstavnik Republike Hrvatske primljena u punopravno članstvo CLGE-a na Generalnoj skupštini u Rimu, 11. rujna 2009. godine.

Hrvatska je dosada na istaknutim pozicijama u okviru CLGE-a imala dva predstavnika (dr.sc. Danka Markovinovića, dipl.ing.geod. i Vladimira Krupu, dipl.ing.geod.), izabranima na mjesta podpredsjednika CLGE, a Hrvatsku trenutno u svojstvu delegata iz Hrvatske zastupaju, osim Vladimira Krupe, i dr.sc. Blaženka Mičević, dipl.ing.geod. i Borna Gradečak, dipl.ing.geod.

S obzirom na činjenicu da je Republika Hrvatska punopravna članica EU i da zakonodavstvo EU u mnogočemu utječe na geodetsku djelatnost u RH, kroz aktivno učešće predstavnika HKOIG u tijelima CLGE-a, HKOIG osigurava pravodobno informiranje svojih članova i cijele geodetske zajednice u RH o nadolazećim procesima te zajedno s ostalim kolegama iz CLGE čini najreprezentativnije geodetsko udruženje u Europi.

Izbor Vladimira Krupe na mjesto predsjednika CLGE velika je potvrda HKOIG da je njena dosadašnja vizija i rad prepoznata od ostalih kolega u Europi. Poboljšat će se vidljivost naše Komore i hrvatske geodezije na europskoj razini te će se na taj način osigurati jaka podrška za stajališta i projekte HKOIG.

Poveznica na izvornu vijest