Uvođenje digitalnog potpisa u poslovnim procesima digitalnih geodetskih elaborata putem SDGE – nastavak aktivnosti

Slijedom ranije objavljene vijesti na web stranicama Državne geodetske uprave od 6. svibnja 2020. godine, pod naslovom „Uvođenje digitalnog potpisa u poslovnim procesima izrade digitalnih geodetskih elaborata putem SDGE“ ovim putem dajemo informacije o sljedećem koraku ka prelasku na potpuno digitalno postupanje. 

 Od 5. lipnja 2020. godine uvodi se obavezno digitalno potpisivanje propisanih sastavnih dijelova izrađenih i predanih na pregled i potvrđivanje putem SDGE sustava. Do prelaska na potpuno digitalno postupanje i dalje se u katastarske urede dostavlja analogni primjerak elaborata.

Izvor: www.dgu.gov.hr