Treće dodatno osposobljavanje ovlaštenih inženjera geodezije – najava aktivnosti

Na inicijativu HKOIG održan je dana 6.7.2020. u prostorijama HKOIG sastanak predstavnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo vezan za organizaciju Trećeg dodatnog osposobljavanja ovlaštenih inženjera geodezije temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 74/2010 o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo. 

 Sastanku su od strane HKOIG prisustvovali gđa. Blaženka Mičević, predsjednica Odbora za stručno usavršavanje HKOIG i g. Ivan Remeta, stručni tajnik HKOIG, a od strane HACZ gđa. Vesna Bartolić, voditeljica Odjela ATM/ANS i g. Tomislav Kaštela, zrakoplovni inspektor - Odjel usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom.

Dosadašnjom suradnjom HKOIG i HACZ održana su dva dodatna osposobljavanja – 2014. i 2016. godine, za ukupno oko 150 polaznika, izdana je Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2014-002 - Dodatno osposobljavanje osoblja subjekata obuhvaćenih Uredbom Komisije (EU) br. 73/2010. o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo (2014.), te potpisan sporazum između HACZ i HKOIG o vođenju evidencije ovlaštenih inženjera geodezije kojima je HACZ izdala svjedodžbe (2014.). Temeljem navedenog geodetski poslovi za potrebe civilnog zrakoplovstva propisani su kao stručni geodetski poslovi regulirane profesije člankom 6. stavka 8. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018).

Na sastanku je iskazan obostrani interes i spremnost da se do kraja 2020. održi Treće dodatno osposobljavanje, tim više što je iznesen podatak da je  HKOIG krajem 2019. anketirala svoje članove o interesu za takvim osposobljavanjem te je više od 50 članova iskazalo interes.

Dogovoreno je da se osposobljavanje provede u trajanju od dva dana (kao i do sada), u drugoj polovici studenog 2020. godine a točan termin odredit će se naknadno.

U međuvremenu će se od strane HACZ i HKOIG obaviti ažuriranje Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2014-002, i to ažuriranjem zakonske regulative koja se navodi u Naredbi a također i nastavnog plana osposobljavanja. Posebno je naglašeno uvođenje novog poglavlja - Letačke operacije sustavima bespilotnih zrakoplova, kako u regulatornom tako i praktičnom dijelu.

Od strane HKOIG iskazan je interes da se dio osposobljavanja koji se tiče sustava bespilotnih zrakoplova održi i kao zasebni webinar u okviru stručnog usavršavanja koje provodi HKOIG. Dogovoreno je da će se o tome konkretno razgovarati po završetku planiranog osposobljavanja OIG-a.