Treća redovita sjednica Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

U četvrtak 16. srpnja 2020. godine u Poslovnom tornju ˝Chromos˝ u Zagrebu održana je treća redovita sjednica Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije. 

 Skupština Komore donijela je: 

Odluku o razrješenju predsjednika i četiri člana Stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Predsjednik Stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije:

Filip Nikolić, dipl.ing.geod.

Članovi Stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije:

Stipe Baučić, dipl.ing.geod.

Zorana Filak, dipl.ing.geod.

Zoran Jambrović, dipl.ing.geod.

Odluku o razrješenju predsjednika i dva člana Višeg stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije 

Predsjednik Višeg stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije:

Božen Rumenić, dipl.ing.geod.

Članovi Višeg stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije:

Vladimir Slivac, dipl.ing.geod.

Branko Dešman, dipl.ing.kult.tehn.

Odluku o imenovanju predsjednika i četiri člana Stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020.- 2024. godine

Predsjednik Stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije:

Stipe Baučić, dipl.ing.geod.

Članovi Stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije:

Davor Baćac, dipl.ing.geod.

Božica Barišić, dipl.ing.geod.

Zorana Filak,  dipl.ing.geod.

Zoran Jambrović,  dipl.ing.geod.

Odluku o imenovanju predsjednika i dva člana Višeg stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije mandatu 2020.- 2024. godine

Predsjednik Višeg stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije:

Filip Nikolić, dipl.ing.geod.

Članovi Višeg stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije:

Branko Dešman, dipl.ing.kult.tehn.

Zoran Marin, dipl.ing.geod.

Odluku o razrješenju Stegovnog tužitelja i dva zamjenika Stegovnog tužitelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Stegovni tužitelj Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije:

Gojko Vuko, dipl.ing.geod.

Zamjenici stegovnog tužitelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije:

Samir Božičević, dipl.ing.geod.

Nataša Šabić Grgić, dipl.ing.geod.

Odluku o imenovanju Stegovnog tužitelja i dva zamjenika Stegovnog tužitelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020.- 2024. godine

Stegovni tužitelj Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije:

Gojko Vuko, dipl.ing.geod.

Zamjenici stegovnog tužitelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije:

Samir Božičević, dipl.ing.geod.

Nataša Šabić Grgić, dipl.ing.geod.

Odluku o razrješenju predstavnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u Europskoj geodetskoj asocijaciji - CLGE

dr.sc. Danko Markovinović, dipl.ing.geod., član

Branko Kleković, dipl.ing.geod., član

Vladimir Krupa, dipl.ing.geod., zamjenik članova

Odluku o imenovanju predstavnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u Europskoj geodetskoj asocijaciji - CLGE

dr.sc. Blaženka Mičević, dipl.ing.geod., član

Borna Gradečak, dipl.ing.geod., član

Vladimir Krupa, dipl.ing.geod., zamjenik članova