Stručno usavršavanje u organizaciji Geodetskog fakulteta

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izvodi aktivnosti u sklopu Godišnjeg programa stručnog usavršavanja HKOIG za razdoblje 01.01. – 31.12.2020.

 Prijava polaznika obavlja se isključivo putem za to pripremljenih online obrazaca za prijavu – poveznice na obrasce nalaze se unutar priloženog dokumenta.

Raspored aktivnosti stručnog usavršavanja u organizaciji Geodetskog fakulteta